Diện tích xây dựng 200m2 Dự án cải tạo sửa chữa Địa chỉ 1,3,5 Trần Hưng Đạo, Q1, tp. Hồ Chí Minh

Diện tích xây dựng 200m2

Dự án cải tạo sửa chữa

Địa chỉ 1,3,5 Trần Hưng Đạo, Q1, tp. Hồ Chí Minh