Công trình được thiết kế và tổ chức thi công trong thời gian 10 tháng, với tổng mực đầu tư 10 tỷ

Trung tâm thể dục thể thao Lam Sơn